Přehled místností v budově – 1. nadzemní podlaží – Přízemí

číslo místnosti dveře popis
místnosti
m2
celkem
m2
kancelář
m2
sklad
m2
ostatní
1NP chodby a ostatní 104,03 104,03
153 002 kancelář 44,10 44,10
144 003 WC – bezbariérové 2,46 2,46
143a 004 umývárka, WC 4,03 4,03
143b 005 WC – ženy recepce 1,28 1,28
151 007 sklad – recepce 3,74 3,74
157 009 kancelář 12,27 12,27
156 010 kancelář 12,92 12,92
142 011 úklidová komora 1,61 1,61
141a 012 WC 4,04 4,04
141b 013 WC 1,73 1,73
155 014 kancelář 18,28 18,28
154 015 kancelář 17,22 17,22
patro CELKEM 227,71 104,79 3,74 119,18

Půdorys podlaží

Druhé nadzemní podlaží